English

Kundeservice

Det er vårt mål å arbeide for et gjennomgående høyt kvalitetsnivå på så vel produkter som service, for å skape en langsiktig nytte som overgår det øvrige aktører på markedet har å tilby. Vi tilbyr et bredt utvalg av investeringsløsninger for kunder med ulike markedssyn og risikopreferanser. 

Investere hos oss

Formidlingen av våre plasseringer skjer via forsikringsformidlere. Vi samarbeider med et bredt nettverk av forsikringsformidlere i Sverige og Norge. Vennligst kontakt oss dersom du vil komme i kontakt med en forsikringsformidler der du bor.

Påmelding
Fyll ut tegningspåmelding og send den til Strukturinvest via e-post, post eller faks. Legg ved en bekreftet kopi av passet ditt. Vi gjør oppmerksom på at en komplett tegningspåmelding inklusive informasjon om hvor plasseringen skal oppbevares skal være oss i hende senest den siste tegningsdagen som er angitt i tegningspåmeldingen.

Betaling
Etter at Strukturinvest har mottatt din påmelding, sender vi deg en sluttseddel med betalingsinstruksjoner. Dersom plasseringen tegnes via en forsikring, vil avregningsnotaen bli sendt direkte til depotinstituttet som vil ta seg av betalingen for din regning. Betalingen skjer enten til klientmiddelkonto eller bankgiro. Legg merke til at betalingen må være oss i hende sendt likviddagen som er angitt på tegningspåmeldingen.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst