English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission utvikler strukturerte plasseringer for så vel privatpersoner som foretak og institusjoner. Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som gis til Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, 556759-1721, ("Strukturinvest"), som er personopplysningsansvarlig, vil bli behandlet av Strukturinvest for at selskapet skal kunne oppfylle inngåtte avtaler. Behandling av personopplysninger skjer også for at Strukturinvest skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov eller andre bestemmelser. Opplysningene innhentes normalt direkte fra den registrerte, men for å opprettholde en god kunde- og registrepleie kan Strukturinvest også komplettere opplysningene ved å innhente opplysninger fra offentlige og private registre.

Personopplysningene kan dessuten danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling samt statistikk og risikohåndtering. Personopplysninger kan, med hensyntagen til gjeldende regler om personvern, bli utlevert til andre selskaper Strukturinvest samarbeider med til angitte formål, både innenfor og utenfor EU- og EØS-området. I visse tilfeller er Strukturinvest også forpliktet til å gi opplysninger til myndigheter.

Strukturinvest vil ved behandlingen av personopplysninger utvise stor forsiktighet for å beskytte den enkeltes personlige integritet. Opplysningene vil kun bli gjort tilgjengelige for personer som må ta tilgang til opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid for Strukturinvests regning. Disse personene vil kun få tilgang til opplysningene i den grad som er nødvendig for at de skal kunne utføre sitt arbeid.

Strukturinvest kan komme til å ta opp eller på annen måte dokumentere den enkeltes kommunikasjon med selskapet.

I henhold til lov om personopplysninger har enhver registrert person rett til å få informasjon om og mulighet til å rette de personopplysninger som er registrert. Slik anmodning fremsettes skriftlig til:

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB
Att: Backoffice
Grev Turegatan 14
SE-114 46 Stockholm

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst