English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission utvikler strukturerte plasseringer for så vel privatpersoner som foretak og institusjoner. Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser.

Om informasjonskapsler på strukturinvest.se

Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon skal alle som besøker et nettsted med informasjonskapsler få informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler og hva de brukes til. Den besøkende må også samtykke i at informasjonskapsler benyttes.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i datamaskinen din. Informasjonskapsler brukes blant annet for å forenkle funksjonaliteten på nettstedet. Et nettsted kan bare lese en informasjonskapsel det har lagd selv. Ofte trengs informasjonskapsler til rent grunnleggende funksjoner på et nettsted, for eksempel for å sørge for at et valg du har foretatt på en nettside følger med når du går videre til neste. Informasjonskapsler kan ikke forårsake noen skade.

Det finnes i prinsippet to typer informasjonskapsler:

• Økt-kapsler som lagres midlertidig i datamaskinen så lenge du befinner deg på nettstedet. De forsvinner når nettleseren lukkes.
• Informasjonskapsler som lagres i datamaskinen i lengre tid, fram til en forhåndsbestemt utløpsdato. De kalles iblant permanente informasjonskapsler.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler
Samtykke til bruk av informasjonskapsler gis ved at du benytter Strukturinvests nettsted og at du aksepterer informasjonskapsler i nettleseren.

Dersom du ikke samtykker til at informasjonskapsler benyttes, kan du slå av informasjonskapsler i sikkerhetsinnstillingene for nettleseren din. Det innebærer at du automatisk nekter lagring av informasjonskapsler eller underrettes hver gang et nettsted ber om å få lagre en informasjonskapsel i datamaskinen din. Via nettleseren kan du også slette informasjonskapsler som er blitt lagret tidligere. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon.

Dersom du ikke samtykker i informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på Strukturinvests nettsted begrenses.

Strukturinvests bruk av informasjonskapsler
På Strukturinvests nettsted brukes informasjonskapsler av rent tekniske grunner for å gjøre nettstedet mer funksjonelt. Informasjonskapsler brukes kun når det er nødvendig. Dersom en funksjon kan brukes uten informasjonskapsler, og informasjonskapsler kan fjernes uten at det medfører urimelige kostnader eller større ulemper for brukerne, skal det gjøres.

Informasjonskapsler på Strukturinvests nettsted
Navn: InfoCookies
Domene: strukturinvest.se

En permanent informasjonskapsel som brukes for å holde rede på om du har klikket på ok på banneret om informasjonskapsler på Strukturinvests nettsted. Dersom informasjonskapselen er hos deg, vil ikke banneret bli vist på nytt. En fil lagres og blir liggende i datamaskinen din i seks måneder. Informasjonskapselen blir værende når nettleseren lukkes. Den kan ikke brukes til å spore besøk på andre nettsteder.

Navn: AcceptTermsOfCurrentIssue
Domene: strukturinvest.se

En permanent informasjonskapsel som brukes for å holde rede på om du har svart på spørsmålet om å akseptere en fraskrivningserklæring vedrørende aktuell emisjon. Dersom informasjonskapselen er hos deg, vil ikke spørsmålet bli spurt på nytt, noe som innebærer at det ikke er nødvendig å stille spørsmålet på nytt. En fil lagres og blir liggende i datamaskinen din i en måned. Informasjosnkapselen blir værende når nettleseren lukkes. Den kan ikke brukes til å spore besøk på andre nettsteder.

Navn: ASP.NET_SessionId
Domene: login.strukturinvest.se

En økt-kapsel som brukes til nettstedets funksjon. Når du er inne på en nettside, lagres den midlertidig i datamaskinens minne og forsvinner når nettleseren lukkes. Ingen personlig informasjon lagres, og den kan ikke brukes til å spore besøk på andre nettsteder.

Google Analytics
Strukturinvest benytter tredjeparts informasjonskapsler fra Google Analytics for å innsamle statistikk og informasjon om hvilke sider på nettstedet brukerne besøker.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst