English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission utvikler strukturerte plasseringer for så vel privatpersoner som foretak og institusjoner. Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser.

Viktig informasjon til personer utenfor Sverige/Norge

Nettstedet henvender seg ikke til personer som er forhindret fra å ha tilgang til et slikt Nettsted i henhold til gjeldende lovgivning i de land der de er innbyggere eller bosatt. Dette gjelder spesielt personer som befinner seg i USA, UK, Canada eller Japan (når det gjelder personer fra USA og UK, se vilkår under for slike personer). Dersom du er forhindret fra å ta del av materialet på Nettstedet eller dersom du har noen tvil om hvorvidt du skulle være forhindret i å ta del av materialet på Nettstedet, kan du ikke bruke det. I slikt tilfelle ber vi deg forlate Nettstedet omgående.

Strukturinvest forbeholder seg retten til ikke å levere produkter eller tjenester til en person dersom det kan stride mot lovgivning eller andre regler i personens hjemland eller i noe annet land.

Informasjonen på dette Nettstedet er for øvrig ikke rettet mot eller ment for personer, uansett statsborgerskap, som befinner seg i USA. Den er heller ikke ment for personer bosatt i USA, handelsselskaper, juridiske personer eller foretak som er hjemmehørende i USA eller som er registrert under amerikansk lov eller noen annen U.S.-person iht. Regulation S i U.S. Securities Act fra 1933. Informasjonen på Nettstedet skal ikke anses å være et tilbud om å kjøpe eller selge eller en oppfordring til å erverve eller kjøpe produkter eller tjenester innenfor USAs grenser, spesielt ikke til slike personer, innbyggere, juridiske personer eller foretak som er omtalt over. Slike personer, innbyggere, juridiske personer eller foretak som er omtalt over får ikke erverve eller kjøpe produkter eller tjenester ved hjelp av dette Nettstedet, og ikke noe tilbud om å erverve eller kjøpe produkter eller tjenester fra slike personer, innbyggere, juridiske personer eller foretak som gis ved hjelp av dette Nettstedet vil bli godkjent eller akseptert.
Informasjonen på Nettstedet skal ikke oppfattes som en oppfordring eller et tilbud eller anbefaling om å erverve eller avhende investeringer eller for å gjennomføre noen annen transaksjon, eller tilby investeringsrådgivning eller tjenester i den mening som gjelder i, eller som er tillatt i henhold til, UK Financial Services and Markets Act 2000.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst