English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission utvikler strukturerte plasseringer for så vel privatpersoner som foretak og institusjoner. Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser.

Om Strukturinvest

Bakgrunn
Strukturinvest Fondkommission ble grunnlagt i 2009 av to svensker som i sine år ved noen av verdens ledende investeringsbanker bidro til å bygge opp det nordiske markedet for strukturerte plasseringer for lokale produktselskaper, forsikringsselskaper, pensjonsselskaper og banker. Strukturinvest Fondkommission har på kort tid etablert seg som en av landets mest selvsagte plasseringspartnere for institusjoner, foretak og privatpersoner. Grunnleggerne er fortsatt aktive i selskapet og drivende i utviklingen av nye plasseringer.

Om oss
Strukturinvest Fondkommission er et uavhengig svensk verdipapirselskap som står under tilsyn av Finansinspektionen. Vi tar ingen egne posisjoner og handler kun for kunders regning. Samtlige plasseringsløsninger som konstrueres og anskaffes av Strukturinvest garanteres av velkjente internasjonale eller innenlandske banker med gjennomgående god kredittverdighet. Strukturinvest har i dag kontorer i Stockholm, Göteborg og Jönköping.

Forretningsidé
Strukturinvest Fondkommission har som forretningsidé å utvikle og anskaffe markedets beste plasseringsløsninger for våre kunder. Det foretas omfattende anskaffelse og kvalitetssikring av vilkårene i samtlige plasseringer. Våre ansatte har lang erfaring og omfattende kompetanse innenfor strukturerte plasseringer og skreddersyr, koordinerer og tilrettelegger tilbudene i nært samarbeid med de ledende investeringsbankene, forhandlerne og forvalterne. Vi har skapt en markedsnær virksomhet som tilgodeser og er lydhør for markedets skiftende behov, og vi arbeider for å skape attraktive kombinasjoner av avkastning og risiko med investorens interesser i fokus.

Målsetting
Strukturinvest Fondkommission har som mål å alltid tilby sine kunder et gjennomgående høyt kvalitetsnivå på så vel produkter som service, for å skape en avkastning som overgår det øvrige aktører på markedet har å tilby. Drivkraften er hele tiden å gi våre kunder det beste verktøyet for en godt diversifisert og attraktiv portefølje av investeringsprodukter.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst