English

Våre tjenester

Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser. Vårt tilbud omfatter blant annet skreddersydde investeringsløsninger.

Strukturerte plasseringer

Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser.

Strukturerte plasseringer

Strukturerte plasseringer er investeringsløsninger som skapes av ulike finansielle instrumenter, for eksempel obligasjoner og opsjoner. Konstruksjonen tilbyr en stor grad av fleksibilitet og gir dermed store muligheter til å tilpasse så vel markedseksponering som avkastningspotensial og risiko etter rådende markedsforutsetninger og individuelle investeringsbehov. 

Strukturerte plasseringer bør være en naturlig del av enhver godt diversifisert portefølje, enten som supplement til tradisjonelle fonds- og aksjeinvesteringer eller som byggesteiner i en portefølje som bare består av strukturerte plasseringer med varierende løpetid, avkastningsprofil og risikonivå. Ofte egner strukturerte plasseringer seg godt når det gjelder å ta del i eksotiske, vanskelig tilgjengelige markeder der mulighetene til å investere direkte via aksjer eller fond er begrenset.

De vanligste typene strukturerte plasseringer er kapitalbeskyttede plasseringer, indeksbevis, autocalls og markedswarranter.

Kapitalbeskyttede plasseringer
Kapitalbeskyttede plasseringer består av en obligasjonsdel og en opsjonsdel. Obligasjonsdelen utgjør kapitalbeskyttelsen i plasseringen. Opsjonsdelen kan være knyttet til én eller flere underliggende aktiva, som aksjer eller råvarer. Dersom underliggende aktiva utvikler seg positivt i plasseringens løpetid, blir det utbetalt en avkastning som står i forhold til denne oppgangen. Dersom utviklingen i underliggende aktiva skulle være negativ, tilbakebetales det nominelle beløpet.

Indeksbevis
Et indeksbevis likner egentlig en kapitalbeskyttet plassering, men mangler full kapitalbeskyttelse. Ved å oppgi en del av kapitalbeskyttelsen, gir plasseringen mulighet til en høyere eksponering overfor underliggende marked og dermed et høyere avkastningspotensial. Indeksbevis har normalt en kursfallbeskyttelse som innebærer at investoren er beskyttet mot tap dersom underliggende marked faller ned til et visst nivå, men risikerer tap ved større markedsnedganger.

Autocalls
Autocalls gir mulighet til en løpende kupongutbetaling i løpetiden. Utviklingen i underliggende aktiva  observeres med en viss frekvens, f.eks. årlig, og dersom utviklingen stemmer overens med visse forhåndsbestemte vilkår, eksempelvis at ingen aktiva har falt under et visst nivå av sin startkurs, kan plasseringen utbetale en kupong. Plasseringen kan også forfalle for tidlig. I likhet med indeksbevis har autocalls vanligvis en kursfallbeskyttelse som delvis beskytter mot tap ved negativ markedsutvikling.

Markedswarranter
Markedswarranter fungerer egentlig på samme måte som en opsjon. Plasseringen gir en høy eksponering i forhold til investert beløp, men har også en høy risiko, og ved negativ utvikling i underliggende marked risikeres hele det investerte beløpet.

 

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst